Avís legal


Informació general

Aquesta pàgina web ha estat creada per L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES, amb un ús de caràcter informatiu. L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació per part de l’usuari de totes les condicions d’aquest avís legal. L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES es reserva la facultat de modificar i actualitzar els continguts i la configuració del lloc web i d’aquest avís legal, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho. El domini www.escolasantmarc.cat, està enregistrat a favor de L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES, amb domicili social a C/ Joan Fuster, s/n – 08506 Calldetenes. Telèfon de contacte: 93 886 27 93. Adreça de correu electrònic: escolasantmarc@gmail.com.

Propietat intel·lectual de la web

Tots els continguts, textos, fotografies, dissenys i imatges, són propietat exclusiva de L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES o bé de tercers que han autoritzat el seu ús, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual. És a L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, no és permesa la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l’autorització expressa i per escrit de L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES. En el cas que qualsevol persona consideri que s’està vulnerant qualsevol norma referent a la propietat intel·lectual i industrial o altres drets, demanem que ens ho posin en coneixement per tal de restablir la situació. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei. Per la utilització autoritzada dels continguts del lloc WEB, sempre dintre d’usos informatius o pedagògics, adreceu-vos a escolasantmarc@gmail.com.

Ús de la web: continguts i enllaços

L’accés a la pàgina web és totalment gratuïta. Amb caràcter general l’accés a la informació i les utilitats del lloc web no exigeix cap registre d’usuari previ. L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES no es responsabilitza del mal ús que es realitzi de la web i els seu continguts i recorda que la responsabilitat recau exclusivament en la persona que hi accedeix i els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació corresponent a les pàgines webs de tercers a les quals s’accedeixi a través d’enllaços des de la pàgina www.escolasantmarc.cat. Aquests enllaços són merament informatius, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En el supòsit que L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES tingui coneixement real que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà de manera immediata per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major rapidesa possible. Els menors d’edat que vulguin fer ús d’aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors que en seran els responsables dels seus actes. En aquest sentit L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web i especialment no es fa responsables de l’ús que els menors puguin fer-ne.

Indicacions sobre aspectes tècnics

L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES no assumeix cap responsabilitat que derivi d’errades o problemes tècnics que no li corresponguin, des de la possible desconnexió de la xarxa d’Internet fins a problemes causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics i per tant no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’accés a aquest lloc web, com virus informàtics o altres programes nocius que puguin afectar el sistema informàtic de l’usuari. Al mateix temps declina tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes i omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Tractament de dades de l’usuari

Quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, autoritza a L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES al tractament automatitzat de les seves Dades Personals. L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic de l’escola.

Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que hi ha exposat i ho accepten voluntàriament.