L’escola


escola-1Descripció de l’equipament
L’escola Sant Marc és un centre públic d’Infantil i Primària adscrit a la SI “les Margues” de Calldetenes, gestionada per un Consell Escolar i un Equip Directiu, escollit democràticament, i amb un claustre de mestres que treballa conjuntament en la programació de les activitats pedagògiques.Es defineix com una escola plural que no estableix diferències per raons de procedència, ideologia, religió, nivell econòmic o sexe.El centre ofereix un ensenyament adequat a tot l’alumnat respectant el ritme individual d’aprenentatge amb la utilització de diferents estratègies metodològiques segons els nivells i necessitats.La llengua vehicular i d’aprenentatge és la catalana. La llengua castellana i anglesa s’introdueixen progressivament.És una escola participativa. El treball conjunt família escola es garanteix a través de reunions de classe i d’entrevistes personals.El centre porta a terme de fa uns anys un projecte d’innovació educativa medioambiental, així com la reutilització de llibres de text.Compta amb mestres especialistes en Música, Anglès, Educació Física i Educació Especial. L’escola disposa de dos edificis, que acullen les aules d’Educació Infantil i Educació Primària, a més dels espais específics de música, ordinadors, gimnàs  i el menjador. També compta amb un ampli espai d’esbarjo.

escola-2Activitats

 • Es realitzen diverses sortides i activitats fora del recinte escolar per completar les activitats curriculars.
 • S’organitzen colònies a Primària a finals de cicle.
 • El centre participa en diversos tallers.
 • Es porta a terme un servei de préstec de la biblioteca d’aula.
 • Els diversos cicles participen en la revista l’Espiga i en el Concurs Literari de Calldetenes.
 • Els alumnes participen en l’assemblea de delegats.
 • S’organitzen activitats conjuntes d’escola, festes tradicionals, culturals…
 • L’AMPA organitza diverses activitats per alumnes, pares i mares: teatre, esports, servei d’acollida matí i tarda, reciclatge de llibres, xerrades, festes de Nadal, de la Primavera, Sant Jordi i final de curs…

finaldecurs-052

Serveis escolars

 • Servei d’atenció i assessorament Psicopedagògic setmanal coordinat per l’EAP de Vic.
 • Aula d’acollida.
 • Menjador amb cuina pròpia. Els més petits poden dormir.
 • Activitats culturals.
 • Sortides culturals i de natura.
 • Servei de vigilància els matins de 8 a 9 del matí i les tardes de 5 a 2/4 de 7, gestionat per l’AMPA.
 • Activitats extraescolars, organitzades per l’AMPA.
 • Associació de mares i pares participativa.
 • Ajuts de menjador i transport distribuits pel Consell Comarcal.