Documents


Pla d’organització de centre 2021-2022

Pla d'organització de centre

Autoritzacions 4t, 5è i 6è

Autoritzacions de l'escola per a la comunitat dels grans

Autoritzacions 1r, 2n i 3r

Autoritzacions de l'escola de la comunitat dels mitjans

Autoritzacions P3, P4 i P5

Autoritzacions de l'escola per a la Comunitat dels petits

Autorització medicaments

Autoritzacions per prendre medicaments dintre de l'horari lectiu

Memòria curs 2020-21

Memòria del curs 2021-22

Carta Inici de curs 2021-2022

Carta d'inici de curs 2021-22

Projecte de convivència de butxaca

Breu recull de les idees principals del projecte de convivència

Projecte de Convivència

Projecte de Convivència aprovat el 28 d'octubre en el Consell Escolar

PGA Curs 2020-21

Programació General Anual del curs 2020-21