Documents


Pla d’Organització de Centre. Covid-19

El pla d'organització de centre és el document que determina les mesures i l'organització aprovades per l'escola per la reobertura del centre.

Annex carta del Departament de Salut a les famílies

Annex de la carta del Departament de Salut a les famílies

Carta Departament Salut a les famílies

Carta del Departament de Salut a les famílies.

Carta inici de curs 2020-21

Carta d'inici de curs del curs 2020-21

NOFC

NOFC escola Sant Marc

PEC

Projecte Educatiu de Centre

Pla de neu

Pla de neu

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Aquest és el projecte lingüístic de l'escola que està en revisió.

Autorització perquè l’alumnat marxi sol de l’escola

Autorització que permet a l'alumnat marxar sol de l'escola

Addenda NOFC

Més informació sobre les NOFC