Documents


Memòria curs 21-22

Memòria del curs 2021-22

SORTIDES I COLÒNIES CURS 21-22

SORTIDES I COLÒNIES 21-22

Pla de Neu

Pla de neu de l'escola Sant marc

PEC

Projecte Educatiu de Centre

NOFC

Normativa Escola Sant Marc

Pla d’organització de centre 2021-2022

Pla d'organització de centre

Autorització medicaments

Autoritzacions per prendre medicaments dintre de l'horari lectiu

Memòria curs 2020-21

Memòria del curs 2021-22

Carta Inici de curs 2021-2022

Carta d'inici de curs 2021-22

Projecte de convivència de butxaca

Breu recull de les idees principals del projecte de convivència

Projecte de Convivència

Projecte de Convivència aprovat el 28 d'octubre en el Consell Escolar

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Aquest és el projecte lingüístic de l'escola que està en revisió.

Resum PEC

Resum del PEC de l'Escola Sant Marc de Calldetenes