Història


Els primers centres educatius

En primers documents que es troben a l’arxiu municipal de Calldetenes es té constància que al 1723 es  feien classes per a nois a Sant Martí de Riudeperes, molt abans d’aparèixer el nucli urbà del poble i que aquestes classes, les acostumava a fer un capellà.A finals del segle XVIII l’escola es va deixar de fer a Sant Martí i es va traslladar a la zona urbanitzada. Seguien essent classes només per a nois. És cap al 1870 quan s’instal·len al carrer gran les Monges de l’Anunciata i obren una escola religiosa per a nenes. També per aquells anys es coneix que hi havia una escola laica, amb dos mestres: un mestre per als nens i una mestra per a les nenes. L’ensenyament mixt va tardar a arribar.

Al llarg dels anys es van anar llogant diferents espais i sales a particulars del poble per a ubicar-hi les aules, sovint separant les escoles de nens i nenes, però mai no reunien les condicions necessàries per a fer-hi classes, ja que m oltes vegades eren espais en mal estat, o bé els propietaris necessitaven els locals, fet que obligava a buscar un altre espai al cap de poc temps.Finalment, el 1923 varen començar a funcionar les escoles nacionals. El col·legi es va ubicar als baixos de l’Ajuntament, on hi havia una classe de nens, una de nenes i un pati separat per una paret per què no es barregessin els nens amb les nenes. Després de la Guerra les escoles van anar funcionant als baixos de l’Ajuntament amb unes condicions cada vegada pitjors i on el canvi de professorat era constant. L’ensenyament era tot en castellà i havia un seguit d’obligacions establertes pel govern.

El 1959 varen cedir a l’Ajuntament uns terrenys situats al Serrat per a construir-hi habitatges pels mestres i equipaments per a les escoles. Al mateix any es van permutar aquests terrenys per uns altres al serrat de can Granota, i aquí és on s’inicia el camí del primer edifici propi de les escoles d’aquest poble, que es varen inaugurar a l’inici del curs de l’any 1962.

L’escola actual

El trasllat de les escoles de l’Ajuntament al serrat de Can Granota va suposar una gran millora pel poble, però no la solució definitiva a les necessitats escolars que van sorgir en aquella dècada. L’ensenyament a Calldetenes estava molt descuidat i el 1979 hi va haver una sèrie d’avenços degut a la pressió dels pares: es va formar un grup per constituir l’Associació de Pares d’alumnes de l’escola i l’escola va passar a ser una escola mixta i gratuïta.

El 1986 és quan va esclatar el conflicte escolar, ja que l’escola estava ubicada en tres locals diferents i en males condicions. Els pares es van negar a portar els fills a l’escola i donaven les classes ells mateixos a la zona esportiva. L’escàndol va tenir efecte, ja que es va construir una nova escola en un termini breu.

El Col·legi Sant Marc de Calldetenes va inaugurar les noves instal·lacions a la tardor de 1988. El nou centre, situat més amunt d’on hi havia el vell, constava de tres aules per fer-hi classes i una aula múltiple que es feia servir de laboratori.

Actualment, Calldetenes amb una gran infraestructura en l’àmbit de l’educació, garanteix als seus habitants d’un ensenyament digne i de qualitat.